Styret 2019

Leder
Anstein Lædre
Hellevn 38
4052 Røyneberg
Mobil: 908 76 705

Nestleder / Styremedlem
Einar Linnestad
Husafjellskaret 8
4033 Ålgård
Mobil: 943 77 028

Styremedlem
Irmelin Thoresen
Tytebærholen 24
4345 Bryne
Mobil: 477 06 310

Styremedlem / Kasserer
Målfrid Ellingsen
Postveien 127
4307 Sandnes
Tlf: 51 66 71 61 / Mobil: 905 28 326

Styremedlem
Stine Rasmussen Langeland
Faksavollen 7
4320 Sandnes
Mobil: 905 57 481

Styremedlem
Malin Hansen Berentsen
Buggelandskogen 25
4324 Sandnes
Mobil: 452 45 883

Varamedlem
Lise Marthe Wilson Rage
Roald Skogly

Sporkomite
Helge Erga
Livar Lura

Utstillingskomite
Lise Marthe Wilson Rage
Irmelin Thoresen

Valgkomite
Stine Rasmussen Langeland
Malin Hansen Berntsen