Styret 2022

Leder
Roald Skogly
Gjetaren 21
4324 Sandnes
Mobil: 909 12 302

Nestleder / Styremedlem
Einar Linnestad
Husafjellskaret 8
4033 Ålgård
Mobil: 943 77 028

Styremedlem
Anstein Lædre
Hellevn 38
4052 Røyneberg
Mobil: 908 76 705

Styremedlem
Irmelin Thoresen
Tytebærholen 24
4345 Bryne
Mobil: 477 06 310

Styremedlem
Stine Rasmussen Langeland
Øygardsveien 24
4327 Sandnes
Mobil: 905 57 481

Styremedlem
Malin Hansen Berentsen
Buggelandskogen 25
4324 Sandnes
Mobil: 452 45 883

Varamedlem
Harald Pettersen

Kjell Arne Lokna

Sofie Helseth

Valgkomite
Leder: Aleksander Rasmussen Langeland
Medlem: Tor-Egil Fredriksen
Medlem: Runar Egeland

Oppdatert; 15.02.2022