Innkalling til årsmøte 2023

15.02.2024 kl.19.00

Sted oppgis til påmeldte

Styret har i 2023 hatt følgende sammensetning:

Leder:                  Roald Skogly                         På valg (2 år)

Nestleder:            Malin Hansen Berntsen         Ikke på valg

Styremedlem:       Kjell Arne Lokna                    Ikke på valg

Styremedlem:       Irmelin Thoresen                   På valg (2 år)

Styremedlem:       Harald Pettersen                     Ikke på valg

Styremedlem:       Sofie Helset                              Ikke på valg

Varamedlem:        Einar Linnestad                        På valg (1 år)

Varamedlem:        Anstein Lædre                            På valg (1 år)

Kasserer:             Målfrid Ellingsen                      På valg (1 år)

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Innmeldte saker
  8. Valg (Styre + Valgkomite)

Forslag på kandidater og saker som skal fremmes på årsmøtet må være styret i hende innen 01.02.2024

Forslag til årets beste Rogalandsdachs må være styret i hende innen 01.02.2024. Underlag må leveres.

For å kunne ha tilstrekkelig med sitteplasser i lokalet ønsker vi påmelding til møtet.

Alt dette sendes til rogaland@dachshundklubb.no

Årsmøtepapirer offentliggjøres etter møtet

Styret i RDK